All Stories

Cây gậy và củ cà rốt.

1) Vua thỏ lúng túng Sườn núi phía nam có một bầy thỏ. Dưới sự quản lý của vua thỏ mắt xanh, bầy thỏ có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ. Nhưng thời gian gần đây số lương thực…
Một số nét văn hóa kinh doanh tại Nhật

1. Điều quan trọng là cần phải biết rằng thị trường Nhật Bản ngày nay chia thành hai nhóm: Nhóm những người tiêu dùng chuyên mua các loại hàng hiệu và nhóm những người chuyên mua các sản phẩm chất…