All Stories

Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 2)

2. Cụm từ “văn hóa doanh nghiệp”, trong đời sống xã hội thường nhật, có thể gợi ra ba cách hiểu như sau:a/ Văn hóa doanh nghiệp là một từ tổ hợp chỉ tài năng, mưu mẹo, khôn khéo trong…
Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 1)

1. Trong đời sống của xã hội đương đại, từ văn hóa được sử dụng trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau, nó tự nhiên trở thành đa nghĩa. Vì thế, khi thảo luận một vấn đề có liên quan…
Bí quyết thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp được hiểu là tập hợp những niềm tin, mong đợi và những giá trị được các thành viên của doanh nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ với nhau và được truyền từ thế hệ nhân…
Quản lý văn hóa trong doanh nghiệp CNTT

Thay đổi văn hóa doanh nghiệp thực sự là một thách thức. Tuy nhiên, quá trình này thường chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan trong đó có cả yếu tố môi trường kinh tế nói chung.  Văn…

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong môi trường bên ngoài. Những thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin……

Một bộ phận marketing có thể ”vẽ ra” những gì mà một thương hiệu hứa hẹn với khách hàng của mình nhưng những nhà lãnh đạo và toàn bộ con người của tổ chức đó phải ”ủng hộ, phát huy…