Nâng Cao Sức Mạnh Đội Ngũ

Kỹ năng làm việc nhóm là một kỹ năng rất cần thiết cho các bạn sinh viên ở giảng đường Đại học cũng như khi đã ra trường. Với những bài tập trên giảng đường, những hoạt động trong trường lớp, làm việc nhóm là hoạt động đã gắn liền với sinh viên trong suốt những năm học. Không phải lúc nào làm việc nhóm cũng là điều dễ dàng nhưng khi bạn đã nắm được bí quyết làm việc nhóm hiệu quả, bạn sẽ có thể kết nối được sức mạnh của các thành viên với nhau, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:
– Các khái niệm về nhóm và mục tiêu hình thành một nhóm.

– Những nguyên nhân gây ra khủng hoảng trong nhóm và biện pháp khắc phục.

– Một số giải pháp giúp nhóm phát triển và các giai đoạn phát triển của nhóm.

– Thực hành các bài tập nhóm và bài học kinh nghiệm để làm việc nhóm thành công.

Nội dung chương trình đào tạo:

ky nan lam viec tap the va tinh than dong doi Nâng Cao Sức Mạnh Đội Ngũ