Văn hoá doanh nghiệp – tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp – tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp, được gây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó văn hóa doanh nghiệp còn chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.

Van hoa doanh nghiep Viet 1231 Văn hoá doanh nghiệp   tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó, góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực của hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, từ khi nước ta gia nhập WTO, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức lớn. Để vượt lên thử thách, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nhận thức rõ những điểm mạnh và điểm yếu của mình, một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển là văn hóa doanh nghiệp.

Việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đói với mỗi doanh nghiệp, Trường Đào tạo doanh nhân PTI đã thiết kế chương trình đào tạo “ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” nhằm giúp các nhà quản lý hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và cùng chung tay xây dựng nền văn hóa riêng của doanh nghiệp mình.

Ngày 11.08.2012, Trường Doanh nhân PTI tiếp tục khai giảng khóa học “Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp” tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là chương trình đạo tạo ngắn hạn, được thiết kế dành cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, các trưởng bộ phận và những người quan tâm đến văn hóa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Share this post