Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel

Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel

Ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2013, Tập Đoàn Viettel phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên. Khóa học được sự hướng dẫn của Diễn giảTrần Đình Tuấn, Giám đốc và là sáng lập Cuộc Sống Đúng Nghĩa.

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện:

vietlel phong van qua dien thoai2 Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel

vietlel phong van qua dien thoai4 Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel

Share this post