Đào Tạo “Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên” Cho BIDV

Đào Tạo “Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên” Cho BIDV

Sau Chương trình đào tạo đầu tiên tại Đồ Sơn – Hải Phòng, ngày 14 tháng 07 năm 2016 tại Khách Sạn Royal – Hà Nội Ngân Hàng BIDV tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khoá đào tạo Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên dành cho các Anh Chị Quản lý các Chi Nhánh trên toàn khu vực phía Bắc

Một số hình ảnh đào tạo tại BIDV:

Share this post