Đào Tạo Giao Tiếp, Chăm Sóc Khách Hàng Cho PJICO

Đào Tạo Giao Tiếp, Chăm Sóc Khách Hàng Cho PJICO

Ngày 18 và 19 tháng 05 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm PJICOphối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo Giao Tiếp, Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả và Đặt Tình Yêu Vào Công Việc cho toàn thể Cán bộ của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng.

Chương trình huấn luyện kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng cho PJICO được tổ chức tại Hà Nội. Đây là một khóa huấn luyện đặt biệt quan trọng giúp cho nhân viên Bảo Hiểm PJICO nâng cao kiến thức chuyên môn từ những trải nghiệm giá trị thực tế từ Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn.

Dưới đây là một số hình ảnh đào tạo tại khóa học:

Share this post