Hoạt Động Tư Vấn – Đào Tạo

Diễn giả chuyên nghiệp áp dụng các kỹ thuật huấn luyện hiện đại nhất, dựa trên sự hiểu biết về tâm lý và nhu cầu của học viên, xem học viên là trọng tâm phục vụ:

  •  Truyền khẩu nhập tâm, diễn thuyết tạo cảm xúc và động lực mạnh mẽ
  •  Sử dụng các câu chuyện ẩn dụ giúp thông suốt vấn đề
  •  Sử dụng âm nhạc tạo không khí học tập
  •  Giúp học viên phát huy năng lực bản thân, vượt qua trở ngại tâm lý
  •  Trò chơi huấn luyện giúp nắm bắt vấn đề
  •  Học viên chủ động tham gia bằng cách đặt câu hỏi, trình bày, bộc lộ cảm xúc

Sau chương trình huấn luyện, người tham dự sẽ gặt hái được:

  •   Nhận thức rõ ràng tầm nhìn, sứ mạng & các giá trị cốt lõi
  •   Nhận thức được nền tảng cơ bản của văn hóa doanh nghiệp
  •   Xây dựng lớp “móng” đầu tiên cho việc hình thành một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh

chuong trinh van hoa doanh nghiep2 Hoạt Động Tư Vấn   Đào Tạo

Nội Dung Chương Trình

1. Sống Để Phục Vụ                                                                

2. Khát Vọng Vươn Lên

3. Tập Thể Vô Địch

4. Phát Huy Năng Lượng Đội Ngũ

5. Tìm Thấy Niềm Vui Và Yêu Thích Trong Công Việc

6. Công Thức Để Thành Công

 7. Sử Dụng Bộ Não Hiệu Quả Trong Công Việc

 8. Làm Chủ Cảm Xúc Nơi Làm Việc

 9. Cân Bằng Công Việc & Cuộc Sống

 10. Vui Để Thành Công

 11. Học Và Lãnh Hội Siêu Tốc

 12. Làm Ít Được Nhiều

 13. Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Bên Trong Bạn

 14. New Year, New You