All Stories

Zappos và tầm quan trọng của văn hóa công ty

Một ví dụ được nhiều người nhắc đến khi nói về văn hóa doanh nghiệp là Zappos – một doanh nghiệp bán lẻ giày dép và phụ kiện có trụ sở ở Henderson, Nevada (Mỹ). Tỷ lệ nhân viên nghỉ…
Văn hóa sáng tạo ở zappos.com

 Không có nhiều công ty được nhân viên coi là “nơi hạnh phúc nhất để làm việc” như Zappos.com – công ty thương mại điện tử có trụ sở tại Nevada (Mỹ) với 1.500 nhân viên. Theo đánh giá của…
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo kiểu Zappos

Tiến sĩ David Vik, người tự gọi mình là “Vua Văn Hóa” và cũng là người huấn luyện tại Zappos, chia sẻ 5 bí quyết làm nên một văn hóa doanh nghiệp đặc sắc. Văn hóa doanh nghiệp là đề…
Xây dựng văn hóa tuân thủ trong công ty

Doanh nghiệp có thể thành công hay không một phần là nhờ sự nhất quán trong chiến lược, tầm nhìn. “Văn hóa là nguồn động lực sau cùng để duy trì sức sản xuất và cũng là nguồn động lực…
Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

Đối với bất cứ ai nghi ngờ về văn hóa doanh nghiệp quan trọng như thế nào, tất cả những gì họ phải làm là so sánh giữa hai nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh và văn hóa doanh nghiệp không lành mạnh, và có một cái nhìn…