CÁCH ĐỂ THỰC HIỆN THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp là một chuỗi các giá trị và hành vi định hướng cho toàn bộ doanh nghiệp trong việc tương tác với bên ngoài trong quá trình phát triển của họ. Văn hóa doanh nghiệp được tạo ra ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp. Trong những tình huống cụ thể, khi công ty thay đổi người điều hành, cách quản lý mới sẽ thay đổi văn hóa mới. Tuy nhiên, sự thay đổi văn hóa chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng cho cấp quản lý và cần thời gian dài và kế hoạch cụ thể để đạt được văn hóa doanh nghiệp mong muốn.

Năm nguyên tắc để thực hiện thành công việc thay đổi văn hóa doanh nghiệp:

1. Chiến lược phải phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo cần đặt ra câu hỏi: Tại sao họ phải thay đổi văn hóa doanh nghiệp và làm thế nào để thay đổi hiệu quả? Văn hóa doanh nghiệp phát triển theo thời gian và gắn liền với doanh nghiệp. Trong khi, chiến lược là chuỗi các quyết định và kế hoạch dài hạn để cụ hóa thể hóa văn hóa doanh nghiệp thành các mục tiêu doanh nghiệp rõ ràng. Vì vậy, chiến lược cần linh động và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp, không phải chống lại văn hóa đó.

2. Tập trung vào những thay đổi quan trọng trong hành vi. Thay đổi rất khó KHĂN khi con người phải đối mặt với quá nhiều thứ cùng lúc. Đó là lý do vì sao các nhà lãnh đạo cần vẽ ra được những hành vi quan trọng mà họ muốn có trong doanh nghiệp của mình, từng bước một, từng hành vi một, nhỏ nhưng được chấp nhận rộng rãi trong doanh nghiệp.

3. Đề cao những điểm mạnh của văn hóa hiện hữu của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể tồn tại lâu nghĩa là họ có những giá trị tích cực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong quá trình phát triển. Những giá trị có ý nghĩa này giúp nhân viên tin tưởng vào những gì họ làm và tăng cường sự gắn bó, cam kết của họ với doanh nghiệp và họ sẵn sàng ủng hộ thay đổi văn hóa doanh nghiệp.

4. Dùng cả sự can thiệp chính thống và không chính thống. Văn hóa doanh nghiệp bao gồm cả về nhận thức và cảm xúc. Những can thiệp chính thống thường liên quan đến những can thiệp về thủ tục và can thiệp không chính thống sẽ liên quan nhiều đến cảm xúc.

5. Đo lường và theo dõi sự phát triển của văn hóa mới: Lập kế hoạch và thực hiện thay đổi rất quan trọng, nhưng xem xét và điều chỉnh lại cũng quan trọng không kém. Việc đo lường và theo dõi những thay đổi này cần được làm định kỳ và luôn luôn duy trì sự gắn bó cam kết của nhân viên bằng cách thường xuyên nhắc nhở họ về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Việc can thiệp vào văn hóa doanh nghiệp nên được ưu tiên xem xét trước thay vì thực hiện vào phút cuối khi doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề, khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: 0912.232.334