CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Giai đoạn I : Khảo Sát 

 Mục đích : giúp Cuộc Sống Đúng Nghĩa nắm rõ về hiện trạng của doanh nghiệp

1- Trao đổi – lắng nghe

Trao đổi trực tiếp, lắng nghe diễn giả Trần Đình Tuấn trình bày về những điều đang diễn ra và kỳ vọng mà doanh nghiệp muốn đạt được.

Thống nhất với ban lãnh đạo về việc triển khai VHDN và đồng thời thành lập ra “Ban Triển Khai VHDN” cùng hợp tác, thực hiện với các chuyên gia tư vấn của Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Yêu cầu đối với Ban Triển Khai VHDN: Có thẩm quyền quyết định, nhiệt huyết và cam kết cộng tác

2- Thực trạng VHDN của Doanh nghiệp

Khảo sát thực trạng văn hóa trên các đối tượng khác nhau trong DN: tinh thần làm việc, các nghi thức, các sinh hoạt, ứng xử với khách hàng, nhận xét của khách hàng,… Từ đó sẽ đánh giá các giá trị đang tồn tại trong doanh nghiệp nhằm phát huy các giá trị tốt và điều chỉnh những giá trị chưa phù hợp.

Công cụ khảo sát :

 • Bảng câu hỏi khảo sát
 • Phỏng vấn trực tiếp các đối tượng được chọn ( cùng phối hợp với Công ty )
 • Lấy ý kiến của khách hàng ( lựa chọn ngẫu nhiên )
 • Các tài liệu, thông tin doanh nghiệp cung cấp

3- Báo cáo và đề xuất giải pháp

Báo cáo về đánh giá, nhận định, đề xuất kết quả khảo sát và thống nhất với doanh nghiệp hệ thống những yếu tố VHDN cần triển khai

 Các mặt doanh nghiệp cần hướng đến bao gồm:

 • Hướng mục tiêu, kết quả và luôn vươn tới sự xuất sắc
 • Môi trường làm việc tích cực và tôn trọng con người
 • Tính liên kết và tinh thần đồng đội
 • Đổi mới không ngừng và thích nghi với thay đổi
 • Tôn trọng và phục vụ khách hàng
 • Khát vọng vươn lên và hoàn thiện bản thân của mỗi cá nhân

Giai đoạn II: Thiết kế và kế hoạch triển khai

 • Xác định và hoàn chỉnh một cách chi tiết hệ thống VHDN: Diễn đàn, câu lạc bộ, newletter, Talkshow, tư vấn….
 •  Xác định chân dung của 1 nhân viên ý thức, thái độ, các kỹ năng làm việc
 • Xác định và thống nhất các mức độ quan trọng của các giá trị VHDN
 •  Hai bên thống nhất một kế hoạch hành động cụ thể: chương trình triển khai, số lượng buổi tư vấn, thời gian thực hiện,… trên cơ sở tư vấn chuyên môn của Cuộc Sống Đúng Nghĩa và khả năng thực tế
 •  Chuyển tải thông điệp, các giá trị về VHDN đến từng người nhân viên
 • Sử dụng công cụ huấn luyện thay đổi ý thức, hình thành thói quen mới để “khắc cốt ghi tâm” từ lãnh đạo cấp cao, đội ngũ quản lý trung gian và nhân viên
 • Kết hợp công cụ tư vấn giúp hình thành, củng cố và nhắc nhở các giá trị VHDN

Giai đoạn III: Duy Trì Và Theo Dõi Các Hoạt Động

 •  Thực hành, duy trì, củng cố và nhắc nhở các thành viên sống và làm  việc theo các giá trị VHDN của Tokyodeli.
 • Từng bước huấn luyện, hỗ trợ cho Ban triển khai VHDN để tiếp tục theo dõi và đánh giá sự thay đổi

Các Nội dung

 • Các nghi thức, hội họp
 • Hình thức khen thưởng, kỷ luật
 • Xây dựng các tiêu chuẩn cho các Bộ phận
 • Xây dựng nội dung về định hướng phát triển nghề nghiệp
 • Các công cụ truyền thông giá trị VHDN :  Hoạt động, khẩu hiệu, bài hát của công ty , phim của công ty, tập san nội bộ,…

Giai Đoạn IV : Đánh Giá – Chuyển Giao

1- Dịch vụ đo lường, đánh giá trong cùng nhóm triển khai VHDN (thời gian dự kiến 01 tháng/1 lần)

Quy trình thực hiện :

 • Thưc hịện từng bước
 • Đánh giá kết quả
 • Điều chỉnh
 • Tiếp tục thực hiện

2- Sau khi VHDN được hình thành sẽ chuyển giao công nghệ xây dựng cho doanh nghiệp

 •  Kèm cặp, tư vấn, huấn luyện cho những người trong Ban Triển Khai VHDN: các kỹ năng huấn luyện, truyền thông, ứng dụng các giá trị VHDN vào các đơn vị thành viên trong nhóm,…
 •  Xây dựng những tiêu chuẩn về giá trị cho một người của Tokyodeli
 • Huấn luyện định hướng VHDN chuẩn cho những người vừa mới được tuyển dụng